Let the artist,

be the artist...

Onderzoek naar semiotische keuzes

Mijn interesse in semiotiek is ontstaan in een periode waarin ik veel heb nagedacht over mijn toekomst en betekenis als digitaal vormgever. In die periode heb ik erg bewust gekeken naar videobeelden en nagedacht wat ze mij probeerde te vertellen. Ik was me door semiotiek lessen op de HKU bewust van dat elementen van beelden op te delen zijn in categorieën, en dat ze aan de hand daarvan in een context geplaatst kunnen worden. Naar mate ik beelden probeerde te ontleden, kreeg ik steeds meer vraagtekens bij de betekenis ervan. Ik begon me af te vragen of alles aan regels vast zat, of dat er beslissingen genomen werden aan de hand van esthetische waarden. Toen besloot ik mij in de semiotiek te verdiepen.

 

Paper: Licht en videoprojectie als abstracte media 

Mijn onderzoeksvraag tijdens deze periode was: Is het mogelijk dat licht en video in abstracte vorm meewerken aan het vertellen van een verhaal binnen een samenwerking van meerdere disciplines?